Home > Các lớp Đại học sư phạm > Danh sách nhóm lớp Thực hành văn bản, làm văn

Danh sách nhóm lớp Thực hành văn bản, làm văn

Danh sách nhóm và đề tài môn Thực hành Văn bản Tiếng Việt Làm văn (thứ 2, kí túc xá) cập nhật tối 28-9-2015

Danh sách ca 1 thứ 2: tải về tại đây

Danh sách ca 2 thứ 2: tải về tại đây

Bạn SV nào không thấy tên mình trong nhóm nào lập tức liên hệ thầy để giải quyết.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: