Home > duykhoi Entry > Phóng xạ!!!

Phóng xạ!!!

Hôm nay lớp A3, A4 nghịch quá, dạo này càng ngày càng ồn. Khá là khó chịu rồi.

Lại còn màn phóng xạ, bộ sự đời chưa đủ rầu hay sao mà còn lo thêm phóng xạ hả trời. Ví dụ như có phóng xạ lan đến VN thật thì dù có biết cũng trốn đằng trời! Thôi thì kệ nó đi, nào là tin nhắn, nào là yahoo, nào là tin đồn, đủ kiểu, nghe phát mệt. Cái phóng xạ quỷ sứ gì gì đó có giết nhiều người bằng tai nạn giao thông ở Việt Nam ko, có chết nhiều người bằng dịch sốt xuất huyết ko!!! Nói chung là cứ ầm ĩ cả lên, trong khi ngày nào cũng hít khói bụi vô số ngoài đường, ngày nào cũng ăn đồ Trung Quốc nhiễm thuốc ầm ầm, ngày nào cũng thoa mĩ phẩm hóa học lên mặt… toàn những thứ gây ung thư mà bây giờ còn đòi sợ phóng xạ cho nó…hội nhập với thế giới. Rõ là điên cả rồi!

Categories: duykhoi Entry
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: