Home > Uncategorized > Đề cương kiểm tra tập trung tháng 2-2011

Đề cương kiểm tra tập trung tháng 2-2011

ĐÃ CẬP NHẬT CÁI TÔI TRỮ TÌNH HUY CẬN QUA TRÀNG GIANG (21h15-27/02/1011)

Lớp 11A3-THTH ĐHSP có thể tải đề cương tham khảo kiểm tra tập trung tháng 2-2011 tại đây: Tải đề cương tham khảo

Chú ý: tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, định hướng, các em vẫn phải học bài kĩ và chuẩn bị bài thật tốt.

Chúc các em làm bài tốt. Thầy thật sự xin lỗi vì đã không có thời gian dạy các em kĩ hơn trên lớp.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: