Home > duykhoi Entry > Cuối năm oy!

Cuối năm oy!

Vậy là sắp được nghỉ dạy xả hơi một thời gian rồi, thích ghê. Vở kịch dựng cho 10A3 thành công rực rỡ, tất nhiên, là chỉ ở vòng loại thôi.

Giờ mới thấu hiểu sâu sắc vì sao người ta gọi cuộc đời là cõi “nhân gian”.

Tủi thân tập 1, giờ đến tủi thân tập 2, tết nhất chán ghê, hết tiền mất oy, mà lại ko có tiền thưởng chớ, nói chung là…nghèo rồi. Chết, sao lại lên đây than thở thế này, học trò nó đọc được nó kêu th Khôi buồn vì….hết tiền! Thế có ..xí hổ ko cơ chứ. Ừ, nhưng mà giá như giờ còn được đi học như chúng nó, thì có lẽ đỡ chán, nản, và buồn như bây giờ.

Categories: duykhoi Entry
  1. DIỆU VY
    28/01/2011 at 2:16 PM

    Trời ơi là đất,theo e,đi học khổ thấy mồ,sướng khỉ khô!!!,đi làm tuy ít ngày nghỉ nhưng ko lo mình khi nào đậu đại học,lỡ ko đậu thì sao,tương lai như thế nào,vân vân và vân vân.Thiệt chán nản và mệt mỏi hết sức!!!Hic!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: