Home > duykhoi Entry > Hoang mang sâu sắc với cái sự dạy học

Hoang mang sâu sắc với cái sự dạy học

Hôm nay dạy bên Thực hành, có lẽ là ngày dạy tệ nhất từ đầu năm đến giờ (dù rằng từ đầu năm đến giờ chưa có tiết nào hay!). Nghĩ mà thấy thương A3 bên đó quá, giá như mình làm tốt hơn được để A3 hiểu bài, chứ thế này hoài không ổn. Đến lúc qua bên Thái Bình, lại không còn tâm trạng nào dạy dỗ, lớp lại ồn, cuối cùng lại thêm 1 tiết thảm hại nữa. Buổi chiều lại càng không ổn, chán quá đi thôi. Mình có chọn lầm nghề không nhỉ, sao thấy hoang mang quá

Hôm nay lãnh lương, lại có cà vạt mới, thích quá

Categories: duykhoi Entry
  1. Trần Thị Uyên Vy
    11/01/2011 at 5:28 AM

    haiz,buổi đầu tiên thầy dạy hay đấy chứ,tại cái lớp em nó “cà chớn” quá đấy thôi,làm lt 1 năm rồi nên em hơi bị rành cái lớp này rồi,thầy cố gắng “chống chọi” hết năm nay thì thầy sẽ hiểu!!!(haha)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: