Home > duykhoi Entry > Ngày mai làm lễ tốt nghiệp rồi

Ngày mai làm lễ tốt nghiệp rồi

Vậy là, như cách người ta hay nói, ngày mai sẽ kết thúc chặng đời ăn chơi và mở ra chặng đời tự chịu trách nhiệm của mình. Mai lãnh bằng rồi ư? Vậy là 4 năm đại học xong xuôi hết cả rồi. Nhanh thật, vừa mới lẩm bẩm sao mấy đứa thi đại học năm nay nó giống mình thế, vậy mà ra trường rồi đấy. Là đi dạy, là tự chịu trách nhiệm rồi. Khà khà, một ngày trọng đại ấy chứ. Giá mà giỏi giỏi cỡ Thanh Tịnh thì sẽ “chế” ra bài “Hôm nay, tôi tốt nghiệp”,biết đâu sẽ được dạy trong SGK…50 năm sau thì sao!

Xa bạn xa bè, biết tới bao giờ mới gặp lại đây. Mỗi đứa mỗi nơi, mỗi cảnh, đứa thì may mắn xin được việc, đứa thì chuyển nghề, đứa thì lấy chồng, đứa thì lăng nhăng… Ôi, tự nhiên thấy thương chúng mày quá chúng mày ạ (xin lỗi các bạn nữ nhé, ý tui muốn nói là thương các bạn lớp mình). Học với nhau 4 năm, có người tui mới nói chuyện có 2,3 câu, định bụng để dành từ từ nói, ấy vậy mà mai là tứ tán rồi. Lặp lại lần hai cái câu: Nhanh thật!

Categories: duykhoi Entry
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: