Home > duykhoi Entry > Chiến thuật mới cũng không khả quan

Chiến thuật mới cũng không khả quan

Hôm nay đã vào lớp, vui vẻ với chúng nó, chúng nó cũng vui được 1 lúc, rồi lại ồn ào, nghịch ngợm ko thể tả. Cả 2 tiết học mà giải đc có 2 đề văn, còn nguyên một cái giáo án chưa dạy được, bực gì đâu. Chẳng lẽ cứ nói một câu lại la một câu. Đúng là trường tư, học trò nó tự do quá, giờ lại thấy cách dạy ngày xưa của các cụ, thế mà hay, thẳng tay roi vọt, vậy mà nên người.

Categories: duykhoi Entry
  1. Icy
    21/07/2010 at 2:52 PM

    Thầy ơi 😦 Khi nào chuyển hộ khẩu về thành phố đi thầy 😦 Rồi xin vào Lê Hồng Phong dạy luôn 😦 Hoăc mấy trường như Minh Khai này kia cũng được 😦 Dạy dân lập uổng nhân tài lắm 😦

  2. 21/07/2010 at 3:03 PM

    Th muốn lắm đó, hehe, phải cưới vợ gấp thôi! :))

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: