Home > duykhoi Entry > Một ngày xơ xác như con gà cục tác

Một ngày xơ xác như con gà cục tác

xơ xác như con gà cục tác

Cứ tưởng xong xuối mọi thứ để đi Đà Lạt, dè đâu sáng nay ko đặt được phòng, thế là tan tành giấc mộng khách sạn giá rẻ.

Về nhà, chạy không khỏi trời mưa, tầm tã, ướt đẫm. Lại đang bị cảm cúm, chuyến này chắc tiêu!

Lên mạng tìm khách sạn, chỗ gọi được thì đắt quá, hoặc là hết chỗ, chỗ rẻ tiền thì không ai bắt máy.

Cái khẩu trang duy nhất bị đứt dây.

Nói chung là tương lai u tối, hic hic!

Đà Lạt, coi bộ đi cũng gian nan quá hỉ!

Categories: duykhoi Entry
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: